Bjørn Arne Braathen style=

Bjørn Arne Braathen

Leder
Rune style=

Rune

Nestleder
Ketil H. Johnsen style=

Ketil H. Johnsen

Sekretær
Jann Fjellbakk style=

Jann Fjellbakk

Kasserer
Odd Eirik Smistad style=

Odd Eirik Smistad

Kameratstøtte leder
Svein Erik style=

Svein Erik

Styremedlem
Morten style=

Morten

Styremedlem
Geir Johnny Olsen style=

Geir Johnny Olsen

Styremedlem
Anders Stamneshagen style=

Anders Stamneshagen

Styremedlem
Jostein style=

Jostein

Varamedlem