Avlysning arrangementer

Avlysning arrangementer

På bakgrunn av den usikre rådende situasjonen og de restriksjoner som Bergen kommune har innført, og innfører fortløpende, har styret i NVIO B&O fattet følgende vedtak: Alle arrangementer i regi av NVIO B&O er avlyst ut april måned. Dette gjelder Veterankafe på tirsdager, Veteranmøter på 3dje torsdag i måneden, Veterantreff i Shelteret og Veterantreffet på Zaccariasbryggen. Det samme gjelder arrangementer i samarbeid med andre, som konsert med Veterans Rock og konferansen med Blåkors. Treningsturene fra Flesland til sentrum er foreløpig ikke avlyst siden dette forgår ute og det ikke er så mange som deltar og vi har mulighet til å holde litt avstand til hverandre.

Les mer

NVIO - Bergen og omland


Trenger du noen å snakke med? Ring oss!
Kameratstøttetelefonen 800 48 500 eller gå til Kameratstøtte.no