Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Publisert av Per-Arild Rasmussen den 10.03.21.

Litt uvante lokaler på årsmøtet i år men det gikk veldig greit og de 22 fremmøtte fikk et godt møte. Formann åpnet med noen velvalgte ord og overlot så ordet til møteleder som ledet oss igjennom det hele på en utmerket måte.

        

 

Nytt styre er valgt og nye medlemmer er Bjørn Arne Braathen
( nestformann) og Rune Greve. Vi gratulerer med valget og ønsker det nye styre lykke til i året som kommer. Hederstegn bronse ble utdelt til Odd Eirik Smistad. De to avtroppende styremedlemmene ble takket for sin innsats gjennom mange år og mottok hver sin blomsterbukett. Formannen avslutte møtet og ønsket alle vel hjem.