Støttetelefonen ble åpnet 4.april 2016.
Åpningstider lokalt vil være 08.00 til 22.00.
På natt vil den bli koblet over til ett nasjonalt nummer.

 

Nummeret er 90 51 69 00