17 mai 2021

17 mai 2021

Også i år satte restriksjoner stopper for både frokost og tog men vi stilte opp til de tradisjonelle seremoniene på Bergenhus festing.

Les mer

NVIO - Bergen og omland


Trenger du noen å snakke med? Ring oss!
Kameratstøttetelefonen 800 48 500 eller gå til Kameratstøtte.no